YINJOOGA

Yinjooga on rauhalliseen tahtiin etenevä, syvästi rentouttava harjoitus, jossa pysytään asanoissa noin 3-8 minuuttia. Viipyilevät, rennolla keholla tehtävät asanat auttavat lihaskalvoja toimimaan paremmin; heräilemään, uudistumaan ja vilkastuttamaan koko kehon aineenvaihduntaa. Kalvot ulottuvat kaikkialle kehossamme, ja kun kalvot ovat avoimia, liikkuvia ja elastisia, lihakset saavat käyttöönsä voimansa ja liikkuvuutensa, sisäelimillä on tilaa toimia ja nivelet liikkuvat soljuvasti.

Tämä hidastempoinen ja meditatiivinen harjoitus on tarpeellinen vastapaino kiireiselle arjellemme. Yintunnilla hermostomme asettuu levon tilaan ja harjoituksella on stressiä alentava vaikutus. Yinjooga voi parantaa ruuansulatusta, immuniteettia, unenlaatua sekä tasata hormoneja ja verenpainetta.

Yinjooga opettaa olemista ja saa ymmärtämään, miksi se on arvokasta. Verkkaisen tahdin ansiosta on usein helpompi kuulla kehon viestejä kuin nopeampitempoisella tunnilla, kun on aikaa ja tilaa kuulla. Miten helpottavaa on kerrankin saada tehdä vähän vähemmän! Yinissä opimme etsimään tietoisen hidastamisen kautta kehon lisäksi myös mieleen tilaa ja päästämään irti rajoittavista asenteista, kehon jännityksistä, ajatuksista ja tunteista, joita emme enää tarvitse.

Yinjoogan juuret ovat kiinalaisessa lääketieteessä, joogaperinteessä, taolaisuudessa ja modernissa tieteessä. Kaikki asanat tasapainottavat kehomme energiakanavia, meridiaaneja, hoitaen kokonaisvaltaisesti ja lisäten elämänenergian (qi) virtausta. Yinjooga elävöittää, uudistaa, rauhoittaa ja hoitaa.

ENGLISH

Yin Yoga is a very slow and deeply relaxing class where asanas are held for 3-8 minutes. These lingering, relaxed poses help the fascia to work better – to waken, renew and enliven the metabolism of the whole body. The fascia reaches all our body parts, and when they are open, movable and elastic, our muscles will work in their full power and range of motion, organs have space to function and joints will move with ease.

This slowly moving meditative class gives a much needed counterbalance for our hectic daily lives. In yin class our nervous system can rest and therefore this practice has a stress relieving affect. Yin Yoga enhances our digestion, improves our immune system and sleep and also balances our hormones and blood pressure.

Yin Yoga teaches us the art of just being and helps us to understand why this is so valuable. Due to its unhurried rhythm it is often easier to hear what our body is saying when there is time and space to listen. For once it is ok to do a little less!

By conscious slowing down we learn to find space not only in our bodies but also in our minds. We learn how to let go of restricting attitudes, bodily tensions, and thoughts and feelings that no longer serve us. The roots of Yin Yoga lie in Traditional Chinese Medicine, yoga tradition, Taoism and modern science. All the asanas balance our energy channels, meridians, treating us in holistic way, and improving the flow of our life force (qi). Yin Yoga enlivens, renews, calms and nurtures.

 

IMG_7440 (2).jpg