Seasonal Yoga flow perustuu Seasonal Yogaan, jossa ihminen nähdään osana luontoa ja näin ollen
huomioidaan vuodenaikojen mukana tapahtuvat muutokset ja niiden vaikutukset myös ihmiseen.
Joogaharjoituksen tarkoitus on säilyttää ihmisen tasapainotila ympäristön ja luonnon
energiavaihteluihin nähden sekä luoda pohja sekä henkiselle että fyysiselle kasvulle.

Seasonal Yogassa vuodenajat ovat kevät, kesä, myöhäiskesä, syksy ja talvi. Joogaharjoitus peilataan
kuhunkin vuodenaikaan sopivaksi ja kukin vuodenaika edustaa erilaista elementtiä, energiaa,
tunnetta ja aistia.

Seasonal Yoga flow tasapainottaa sekä kehoa että mieltä ja lisää kokonaisvaltaista hyvinvointia.
Harjoitus parantaa oman kehontuntemusta ja vahvistaa kehonhallintaa, liikkuvuutta sekä avaa
mahdollisia energiatukoksia kehossa.

Seasonal Yoga flow sopii kaikille.